LIÊN LẠC

Mục vụ Giáo dân
Địa chỉ: Quốc lộ 80 – Mong Thọ-huyện Châu Thành-tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: (0169) 366-6423 – (+84)77-3625980.
Email: fatherhinhnguyen@aol.com