TIỂU SỬ

TIỂU SỬ

LM. GIOAN KIM KHẨU NGUYỄN VĂN HINH

Linh mục Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh, sinh ngày 12 tháng 02 năm 1950 tại Chí Linh, Hải Dương, thuộc giáo phận Hải Phòng. Học tiểu học tại Giáo xứ Thanh Hải, Giáo hạt Thạnh An, Giáo phận Long Xuyên, ấp D2, xã Thạnh An, huyện Thốt Nốt tỉnh An Giang.

 • Năm 1960: Tu học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc.
 • Năm 1965: Tu học tại tiểu chủng viện Têrêsa, Long Xuyên.
 • Năm 1969: Tu học tại đại chủng viện Thánh Giuse, 6 Cường Để, Sài Gòn.
 • Từ năm 1975 – 1976: Tu học tại học viện Thánh Tôma, Long Xuyên.
 • Ngày 23/10/1977: Chịu chức linh mục tại Nhà Thờ Đài Đức Mẹ, Tân Hiệp, Kiên Giang, do Đức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần chủ phong.
 • Từ 1977 –1984: Quản nhiệm họ đạo Đức Bà, Khu 3- Kênh Zero
 • Từ 1984 – 2005: Chánh xứ giáo xứ Vinh Sơn – Kênh Zero, GP Long Xuyên.
 • Từ 1985 – 2005: Phụ trách các lớp dự tu tại Giáo hạt Tân Hiệp, GP Long Xuyên, dạy các môn: giáo lý, tu đức, văn chương, văn hóa Việt Nam.
 • Từ 1994 – 1998: Học và tốt nghiệp cử nhân văn chương, khoa Ngữ Văn tại đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Sài Gòn. Chuyên đề văn hóa “Giải thích các hiện tượng văn hóa, đặc biệt hiện tượng văn hóa Việt Nam”.
 • Năm 2005: Được Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục GP Long Xuyên cử đi tu nghiệp tại Viện Thần Học Mục Vụ Quốc Tế Việt Nam, TGP Los Angeles, thuộc Đại học Indiana, South Ben, Hoa Kỳ.
 • Ngày 04/05/2007: Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ, tại Học Viện Thần Học Indiana. Luận án: “Người Giáo dân Thiên niên Kỷ mới”.
 • Từ ngày 09/09/2007 – 01/08/2008: Thực tập mục vụ  tại Tổng giáo phận Los Angeles.
 • Từ năm 2008 – 2019: Trưởng ban Mục vụ Giáo dân, GP Long Xuyên. Linh hướng phong trào Cursillo GP Long Xuyên. Giám đốc TTMV Giáo hạt Rạch Giá. Chánh xứ GX Mong Thọ GP Long Xuyên.
 • Năm 2019: Linh hướng Tu Đoàn Thiên Phúc, Sài Gòn.
 • Năm 2021: Giáo sư Thần Học Mục Vụ, tại Học Viện Công Giáo Việt Nam.